Photobucket - Video and Image Hosting

December 09, 2007

House of Hope

This time I didn’t cry. This time I didn’t feel like my heart was smashed. On second thought… a bit (^_^) This time I enjoyed every second I’ve spent with them and I would love to do this again.
Grannies have lots of energy when it comes to dancing. Napasayaw tuloy ako (^_^)


Somang is a Korean word for Hope. Surely, this is a house of hope for our grannies.


"...Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan.

At huwag kang mag-alala, kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa kanya na pagapalain ka sana … dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama’t ina…"

~excerpt from "Liham ng Magulang sa Isang Anak"

December 01, 2007

Double B’day Bash

Happy birthday to me.

Happy birthday my blog.

Happy birthday, happy birthday,

Happy birthday to me & to my blog (^_^)